komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

czwartek, 14 grudnia 2017

Alfreda, Izydora

Dotacje unijne dla dolnośląskich przedsiębiorców w 2018 roku

wtorek, 28.11.2017 12:00 , komentarze: 0 , odsłony: 218
kategorie artykułu:

W związku z ogromnym zainteresowaniem dotacjami unijnymi Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizuje cykl regionalnych spotkań dla przedsiębiorców „Dolny Śląsk i przedsiębiorczość. Wsparcie unijne dla dolnośląskich przedsiębiorstw w 2018 roku”. Dla firm będą dostępne dotacje na rozwój i wzrost konkurencyjności – na nowe technologie, inwestycje w innowacje, prace badawczo – rozwojowe, szkolenia, otwarcie działalności, czy OZE.

Podczas spotkań zostaną omówione możliwości dofinansowań dolnośląskich przedsiębiorstw na lata 2018-2020 oraz nowa, atrakcyjna forma wsparcia unijnego rozwoju przedsiębiorstw jakim są instrumenty zwrotne, tj. pożyczki i poręczenia. Podczas spotkań będzie także  możliwość indywidualnych, kompleksowych konsultacji ze specjalistami z instytucji:

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) – jest jednostką samorządową Województwa Dolnośląskiego, zajmuje się organizacją konkursów na dofinansowania projektów ze środków unijnych. Są to konkursy na dofinansowanie realizacji projektów w ramach zagadnień tematycznych (tzw. osi priorytetowych) „Przedsiębiorstwa i innowacje” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”.

- Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie wspierająca rozwój biznesu dolnośląskich firm. Organizacja należy do konfederacji Lewiatan,

- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  (DWUP) – zajmuje się wspieraniem dotacjami  projektów związanych m.in. związanych z poprawą szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprawą zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, poprawą dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, wydłużeniem aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia, poprawą efektywności kształcenia zawodowego.

- Bank Gospodarstwa Krajowego - pełni rolę Funduszu dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach dolnośląskiego RPO, które będą zwiększały dostęp przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego takich jak pożyczki, mikropożyczki , poręczenia i reporęczenia.

Kolejne spotkania odbędą się w Wałbrzychu, dnia 5 grudnia oraz w jeleniej Górze 7 grudnia br.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 7 godz temu
wtorek, 12.12.2017 14:55
poniedziałek, 11.12.2017 09:10
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radio LUZ
Radio LUZ
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Super TAXI
Super TAXI